Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Strona www.24-pozyczki.pl informuje tylko o ogólnych warunkach jakie należy spełnić aby można było ubiegać się o pożyczkę pozabankową w ofertach prezentowanych na stronie:

  1. posiadać obywatelstwo polskie,
  2. stały, udokumentowany dochód,
  3. posiadać ważny dowód osobisty,
  4. posiadać aktywny telefon komórkowy
  5. posiadać konto w banku, którego jest się właścicielem.
  6. posiadać pełną zdolności do czynności prawnych.
  7. wiek powyżej 18 lat i poniżej 80 lat,

Oprócz wymienionych powyżej ogólnych warunków dotyczących prezentowanych na stronie ofert, każda z firm pożyczkowych posiada swoje dodatkowe wymagania, które należy spełnić aby można było starć się o  pożyczkę, dlatego należy starannie zapoznać się z warunkami umowy i regulaminem danej firmy pożyczkowej

Większość firm pożyczkowych nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń. Czasami dodatkowe zabezpieczenia wymagane są przez nich przy szybkich pożyczkach tzw. chwilówkach, dlatego przed  wzięciem pożyczki zawsze dokładnie czytaj umowę i regulamin.

Pożyczkodawca nie pobiera żadnych wstępnych opłat za udzielenie pożyczki, a strona www.24-pozyczki.pl tylko prezentuje wybrane oferty pożyczkodawców.

RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania.

Jest to całkowity koszt pożyczki wraz z odsetkami, prowizjami i innymi kosztami wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym jaki ponosi pożyczkobiorca. RRSO pozwala na sprawne porównywanie różnych ofert pożyczek. Sposób wyliczenia RRSO dokładnie określa załącznik nr 4 do ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. nr 126, poz. 715 ze zm.)

Jeżeli wszystkie zobowiązania spłacasz w terminie, posiadanie kredytu nie będzie przeszkodą w otrzymaniu pożyczki gotówkowej.

Zgodnie z Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 rozdział 5, art.53.1 z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Masz pytania ? Napisz do nas

CAPTCHA
Wysyłając e-mail do nas akceptujesz, że Twoje dane będą wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia Ci odpowiedzi na zadany przez Ciebie temat w e-mailu. Po zakończeniu korespondencji, Twój e-mail zostanie wykasowany z pamięci wiadomości. Twój e-mail nie zostanie wykorzystany do innych działań marketingowych niż temat korespondencji oraz nie zostanie przekazany osobom trzecim. Właściciel strony 24-pozyczki.pl nie gromadzi i nie przechowuje danych osobowych.